CasaLC – Monterenzio - external viewCasaLC – Monterenzio - external viewCasaLC – Monterenzio – entrance - loggiaCasaLC – Monterenzio - external viewCasaLC – Monterenzio - external view

CASA LC MONTERENZIO (BO)

New housing

project
Tommaso Zanini

project management
Tommaso Zanini

date
2003